et | 
Tegevus

Kaasaskantav videosüsteem mereelustiku filmimiseks

Videosüsteem võimaldab fimida sügavuses kuni 30 m. Süsteem toimib 12v aku abil, mis laetakse eelnevalt.

 

 

Kaasaskantav primaarproduktsioonikamber

Bentiliste vetikakoosluste primaarproduktsioon on rannikumeres olulise tähtsusega protsess, kuna produtsendid varustavad kõiki teisi toiduvõrgustiku lülisid energia ja vajalike ainetega.

Kambri muudab mobiilseks selle kergus ja lahtimonteerimis võimalus, seega saab seda kasutada välisriikidesse reisides. Primaarproduktsioonikamber on leidnud kasutust TÜ Eesti Mereinstituudi vaemteaduri Jonne Kotta poolt

 


domeen | virtuaalserver @ veebimajutus.ee
 

www.merebiloogia.ee